zážitkové kurzy

Nabízíme celou řadu zážitkových programů, které jsou spojeny především se zážitkovou pedagogikou. Hlavním cílem našich kurzů je spojení silného emocionálního zážitku s možností zpětné vazby. Nedílnou součástí těchto kurzů je i následný rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností a vzájemné spolupráce.

Dnes se často  pro tyto účely často používá ,,módní“ výraz  Teambuilding. Tento  výraz pocházející z anglických slov – team = tým a building = budování. Dohromady tedy něco jako tvorba či rozvoj týmu, stmelování týmu nebo budování týmové spolupráce apod. Teambuilding je formou zážitkového vzdělávání, tedy učení z důsledků vlastního jednání, hledání netradičních řešení a společné překonávání úkolů a výzev. Je to soubor různých aktivit často probíhajících v přírodě. Aktivity jsou koncipovány tak, aby zlepšily týmový výkon a spolupráci mezi zaměstnanci firmy nebo členy jiného týmu, např školního kolektivu, různých skupin mládeže apod.  Je to ideální nástroj ke zlepšení vztahů na pracovišti a v kolektivu, uvědomění si rolí v týmu a zefektivnění komunikace a celého pracovního procesu.

Při vedení těchto programů využíváme vlastních zkušeností, ale taky  externích instruktorů, mezi kterými jsou i profesionální pedagogové. Cenné zkušenosti jsme získali z vedení řady dětských táborů a jiných akcí pro mládež. Na realizaci těchto kurzů také často spolupracujeme s odborníky z dané oblasti. Snažíme se vyjít vstříc požadavkům našich klientů a tudíž konkrétní formu programu sestavujeme  na základě osobní domluvy.

Informace uvedené u jednotlivých skupin kurzů jsou pouze obecného charakteru. V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktuje a my vytvoříme program přímo šitý na míru vašim konkrétním požadavkům.

Řídíme se heslem, že vaše spokojenost je naší nejlepší vizitkou.

Adaptační kurzy pro školní a jiné kolektivy slouží ke stmelení skupiny jednotlivců a k posílení celého kolektivu. Dochází k cílenému a promyšlenému odstranění konkrétních nežádoucích projevů v tomto kolektivu, přičemž není podmínkou, aby se členové kolektivu mezi sebou z dřívějšího života znali. Kurz bývá aplikován na skupinu žáků např. při přechodu z prvního na druhý stupeň základní školy či při přechodu ze základní na střední školu. Napomáhá k vytvoření lepšího přehledu o vlastnostech jedinců ve skupině i o fungování skupiny jako celku pomocí přesně cílených cvičení. Ta bývají proložena jinými aktivitami. Dochází k úpravě poměrů ve skupině tak, aby celá skupina a tudíž i jedinci, dosahovala v budoucnu lepších výsledků.

Hlavním cílem kurzů je realizace pozitivních změn na negativně vybočujících jedincích, pozitivní formování skupiny jako celku, odstranění nežádoucích projevů apod. Při dramaturgii našich kurzů vycházíme z modelu zážitkové pedagogiky. Hlavní prostředek pro nás představuje autentický prožitek, se kterým dále pracujeme při zpětné vazbě. Hry a programy žákům nabízí bezpečný prostor, ve kterém se nemusí obávat následků své činnosti. Mohou si tak snadno osvojovat nové role a scénáře chování.

Nabízíme:

  • Programy na seznámení a rozvoj důvěry
  • Aktivity a hry –  iniciativní i týmové
  • Psychohry i hry fyzicky náročné
  • Zajištění odborných přednášek dle výběru tématu
  • Ubytování a stravu

Kalkulace ceny

Základní cena adaptačního kurzu je cca. 400 Kč za 1 osobu/1den. Cena zahrnuje ubytování, kompletní stravu a vedení programů. Pedagogický doprovod ke třídnímu kolektivu má kurz zdarma. Běžná délka trvání kurzu je 2 dny. V případě zkrácené formy kurzu, vlastního ubytování nebo stravy je cena úměrně nižší.

Cesta časem je pedagogicko-zážitkový program, který organizujeme s úspěchem již řadu let. Jde v podstatě o provedení účastníků novodobou historií českých zemí od roku 1918 do současnosti. Zkuste si prožít složitý vývoj naší země na vlastní kůži – dějiny budou procházet doslova kolem vás a nikoho nenechají v klidu. Můžete očekávat silný prožitek a možná také neobvyklý pohled na dění kolem. Nikdy dopředu nevíte, na které straně barikády se ocitnete. Program vám může posloužit také jako inspirace při práci s mládeží v různých neziskových organizacích.

Kromě intenzivních zážitků tento program pomáhá vnést do povědomí historické souvislosti vývoje naší země. Program je přínosný nejen pro generaci, která řadu změn v naší zemi zažila, ale především pro tu současnou, které tak pomůže vnést světlo do historických souvislostí vlastního národa. Právě tato myšlenka dala před více než osmi lety vzniknout tomuto programu, ve kterém se snažíme účastníkům vštěpovat naše heslo:

„Národ, který nezná svoji historii, je odsouzen ji prožít znovu“

Tak jako dějiny naší země i tento program prošel a stále prochází vývojem. Lze provádět v různých prostorách i v kombinaci s venkovním prostředím, ale nejčastěji ho realizujeme ve školních tělocvičnách. Po několikaletých zkušenostech úspěšného opakování doporučujeme minimální věkovou hranici účastníků 15 let a ideální počet účastníků 15-30. Délka průběhu, včetně zpětné vazby po jeho skončení je asi 3 hodiny.

Kalkulace ceny

Cenu programu kalkulujeme podle typu organizace, ale obecně se pohybuje v rozmezí 50-100 kč za účastníka. Případný pedagogický doprovod má vstup zdarma. Během řady let jsme tento program úspěšně realizovali na řadě kurzů a regionálních i celostátních akcí.

Příklad akcí a organizací, pro které jsme program realizovali, uvádíme zde:

CVVZ Ostvarva 2006: http://www.cvvz.cz/2006/cz/

CVVZ Plzeň 2009: http://www.cvvz.cz/cz/

CVVZ Chrudim 2010: http://www.cvvz.chrudimka.cz/

RVVZ Vysočina: http://www.rvvz-vysocina.cz/

Studentský klub Halahoj: http://www.halahoj.org/

Adventure kurzy probíhající převážně venku, které prověří  fyzickou i psychickou odolnost a přizpůsobivost. Celým průběhem kurzu se prolíná určitá dějová linie. Každý účastník se tak sám podílí na tvorbě děje a stává se tak jeho nedílnou součástí. do této kategorie patří i kurzy,,Přežití“ které vás naučí nepodlehnout nejrůznějším nástrahám přírody. Forma intenzivního prožitku je společným znakem celého našeho konceptu. Proto také u těchto kurzů zažijete vše doslova na vlastní kůži. Možná si i sáhnete na samé dno vašich fyzických i psychických schopností…

Sportovní akce ryze sportovního charakteru zaměřené převážně na pohyb. Jedná se o sporty v přírodě, na sportovišti nebo v tělocvičně. Připravíme vám skvělý způsob odreagování od všedního života, ať už se bude jednat o sportovní odpoledne, uspořádání turnaje či závodů nebo vícedenní sportovní akci.

Zážitkové kurzy v angličtině zaměřené na intenzivní výuku anglického jazyka. Jak sám název napovídá, opět je celý program veden formou zážitkové pedagogiky. Jsou zvláště vhodné pro jednotlivce i skupiny lidí, kteří se touží naučit nebo zdokonalit v angličtině zábavnou formou, při níž zdaleka nejde jen o učení. Po absolvování tohoto kurzu si angličtinu doslova zamilujete.